Mezinárodní desetinné třídění

Je celosvětově uznávaným způsobem třídění dokumentů a informací. Dělí je tématicky, podle jednotlivých oborů poznání a jak profesionálním pracovníkům, tak i laikům usnadňuje orientaci ve fondech knihoven celého světa.

Vybrané třídy MDT, u nás používané (nový systém třídění)

Zpět

 0

Všeobecnosti, Encyklopedie

 004

Výpočetní technika

 005

Management

 1

Filozofie

 133

Okultizmus. Magie

 14

Filozofie

 159.9

Psychologie

 16

Logika

 17

Morálka. Etika

 2

Náboženství. Teologie

 3

Společenské vědy

 31

Statistika. Demografie

 316

Sociologie

 32

Politika

 33

Ekonomika. Ekonomické vědy

 34

Právo

 355/359

Vojenství. Vojenské vědy

 37

Výchova. Vzdělávání. Vyučování. Volný čas.

 39

Etnografie

 5

Přírodní vědy

 502

Ekologie. Životní prostředí

 51

Matematika

 52

Astronomie

 53

Fyzika

 54

Chemie. Mineralogické vědy

 55

Geologie

 56

Paleontologie

 57

Biologie

 58

Botanika

 59

Zoologie

 6

Užité vědy. Lékařství. Technika

 61

Lékařství. Medicína

 62

Technika

 63

Zemědělství. Chovatelství

 64

Domácí hospodářství. Kuchařky

 65

Řízení. Organizace. Management

 66

Chemická technologie

 67/68

Průmysl. Řemesla

 69

Stavebnictví

 7

Umění

 7.03

Dějiny umění

 72

Architektura

 73

Sochařství. Numizmatika. Keramika

 74

Kreslení. Umělecká řemesla

 75

Malířství

 76

Grafika

 77

Fotografie a podobné postupy

 78

Hudba

 791/792

Film. Divadlo

 793/799

Zábavy. Hry. Sport

 8

Jazykověda. Filologie. Literatury

 82.0

Literatura. Literární vědy

 821.162.3

Česká literatura

 9

Geografie. Biografické studie. Dějiny

 908

Vlastivěda

 912

Mapy. Atlasy

 929

Životopisy

 94

Dějiny

 94(437.3)

Dějiny ČechZpět